Dětská stomatologie

Velký význam klademe na dětskou stomatologii.

Naše snaha je ošetřovat dětské pacienty s ohledem na jejich psychickou stránku.

U dětí se špatnou zkušeností postupně pracujeme na bázi častých návštěv, během kterých si dítě zvyká na zubního lékaře , personál a prostředí zubní ordinace.

Návštěva zubního lékaře je pro každého stresující záležitost a jedině přístup s dostatečným vysvětlováním dětskou řečí lze tento stres minimalizovat.

Rodičům se snažíme vysvětlovat základy péče o chrup jejich dětí- hygiena, působení fluoridů, stravovací návyky, pitný režim, zlozvyky , protože správnou péčí o dutinu ústní a návštěvou zubní ordinace již od narození (lépe ještě před narozením dítěte) je možné předejít onemocnění zubním kazem.

Naší snahou je odstraněním poškozených zubů a léčbou kazů docílit vývoj zdravého stálého chrupu.

U dětských výplní preferujeme materiály zajišťující dobrou vazbu k zubní tkáni a odolnost proti vzniku kazu. Jedná se většinou o skloionomerní cementy a kompomery, tedy materiály uvolńující v léčebném množství ionty fluoridů chránící zubní tkáně. Zhotovujeme i výplně z barevných materiálů, což zlepšuje vztah dětí k zubnímu ošetření.