Chirurgické ošetření

Provádíme tyto chirurgické výkony:

  1. extrakce (vyndání) zubu
  2. chirurgické extrakce
  3. ošetření úrazů zubů
  4. chirurgické ošetření měkkých tkání v malém rozsahu

Veškeré výkony jsou prováděny v lokální anestesii.

 

V příštím roce připravujeme pro pacienty nabídku zubního ošetření s inhalačním analgetikem.

rozbitý zub